Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 34

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Deklaracja dostępności Marek Trychończuk 2020-09-23 zobacz
2 Rekomendacje PPWIS Marek Trychończuk 2020-06-22 zobacz
3 Majątek Marek Trychończuk 2019-05-06 zobacz
4 Umorzenia Marek Trychończuk 2019-04-26 zobacz
5 Sprawozdania Finansowe Marek Trychończuk 2019-04-24 zobacz
6 Ochrona danych osobowych Marek Trychończuk 2018-06-01 zobacz
7 Plan zamówień publicznych Marek Trychończuk 2017-02-02 zobacz
8 Unieważnienie dokumentów służbowych na nazwisko Piotr Jalowski Marek Trychończuk 2017-01-26 zobacz
9 Wystąpienie pokontrolne Marek Trychończuk 2016-04-07 zobacz
10 Kontrole zewnętrzne Marek Trychończuk 2016-02-10 zobacz
11 Plany kontroli Marek Trychończuk 2016-02-09 zobacz
12 Unieważnienie dokumentów służbowych na nazwisko Marta Literska Marek Trychończuk 2016-01-04 zobacz
13 Unieważnienie dokumentów służbowych na nazwisko Agnieszka Miranowicz Łukasz Raczkowski 2015-11-26 zobacz
14 Staże i praktyki Marek Trychończuk 2015-06-11 zobacz
15 Informacje dla niepełnosprawnych Łukasz Raczkowski 2015-03-06 zobacz
16 Zasięg terytorialny PSSE Marek Trychończuk 2014-11-28 zobacz
17 O nas Łukasz Raczkowski 2014-10-07 zobacz
18 Linki Marek Trychończuk 2014-10-06 zobacz
19 Wniosek o dostęp do informacji publicznej Łukasz Raczkowski 2014-10-03 zobacz
20 Kontakt Marek Trychończuk 2014-10-01 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się