2014-09-29

Kierownictwo

POMORSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDAŃSKU
 
Maciej Merkisz
 
 
Z-CA POMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Z-CA DYREKTORA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDAŃSKU
 
Anna Obuchowska
 
poczta@wsse.gda.pl, wsse.gdansk@pis.gov.pl
 
 
 
RZECZNIK PRASOWY
 
Anna Obuchowska
 
e-mail: a.obuchowska@wsse.gda.pl 
 
 
 
KIEROWNIKA DZIAŁU NADZORU
 
Katarzyna Waluszko
 
tel./fax 58 520 40 08 lub 58 776 32 51
 
 
 
KIEROWNIK ODDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA
 
Regina Szymańska
 
tel. 58 776 32 12
 
 
 
KIEROWNIK ODDZIAŁU PRZECIWEPIDEMICZNEGO
 
Aneta Bardoń - Błaszkowska
 
tel. 58 776 32 90
 
 
 
KIEROWNIK ODDZIAŁU HIGIENY ŚRODOWISKA
 
Katarzyna Waluszko
 
tel./fax 58 520 40 08 lub 58 776 32 51
 
 
 
KIEROWNIK ODDZIAŁU HIGIENY PRACY i NADZORU NAD CHEMIKALIAMI
 
Agnieszka Hinz
 
tel. 58 520 30 95 lub 58 776 32 71
 
 
 
KIEROWNIK ODDZIAŁU HIGIENY RADIACYJNEJ
 
Anna Bednarz - Niemierko
 
tel. 58 776 32 31
 
 
 
KIEROWNIKA ODDZIAŁU ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO
 
Amanda Andrzejewska - Redzimska
 
tel. 58 345 46 42 lub 58 776 33 11
 
 
 
KIEROWNIK ODDZIAŁU PROMOCJI ZDROWIA Z HIGIENĄ DZIECI I MŁODZIEŻY
 
Zbigniew Zawadzki
 
tel. 58 345 21 77 lub 58 776 33 31
 
 
 
KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORYJNEGO
 
Michał Piszczek
 
tel. 58 776 34 01
 
 
 
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. SYSTEMU JAKOŚCI
 
Jan Szostak
 
tel. 58 345 21 50 lub 58 776 33 40
 
 
 
KIEROWNIK LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 
Agnieszka Rangosz
 
tel. 58 776 33 51
 
 
 
KIEROWNIK LABORATORIUM BADAŃ WODY
 
Milena Pranczke
 
tel. 58 776 33 71
 
 
KIEROWNIK LABORATORIUM BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA
 
Anna Dors
 
tel. 58 776 33 81
 
 
 
KIEROWNIK LABORATORIUM ANALIZ INSTRUMENTALNYCH
 
Michał Piszczek
 
tel. 58 776 34 01
 
 
 
KIEROWNIK LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
 
Elżbieta Jagoda
 
tel. 58 520 27 43 lub 58 776 34 11

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się