2014-09-29

Prawo i prace legislacyjne

ZARZĄDZENIA POMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

2021

 

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie                        
2/2021 2021-05-12

w sprawie ustalenia zasad planowania i wykonywania budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego w układzie zadaniowym

1/2021 2021-04-28

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania nadzoru i kontroli jakości pracy w zakresie prowadzenia wywiadu epidemiologicznego w związku z COVID-19

2020

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie                        
2/2020 2020-05-08

w sprawie ustalenia zasad planowania i wykonywania budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego w układzie zadaniowym

Załącznik do załącznika nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

1/2020 2020-04-09 w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Zastępców Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa pomorskiego

2019

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie                        
3/2019 2019-11-04 w sprawie ustalenia Planu Zarządzania Kryzysowego Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Pomorskiego
2/2019 2019-08-14 Wprowadzenie Instrukcji Roboczej IR_EP_01_01 „Instrukcja przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w ognisku choroby przenoszonej droga pokarmową”
1/2019 2019-05-14 powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz gotowości do działania w zagrożeniach sanitarnych w województwie pomorskim.

 

2018

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
6/2018 2018-12-20 Instrukcji pobierania próbek wody
5/2018 2018-11-09 wprowadzenia Instrukcji Roboczej IR_EP_01_01 „Instrukcja przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w ognisku choroby przenoszonej drogą pokarmową”
3/2018 2018-01-23 Instrukcji pobierania próbek wody
1/2018 2018-01-22 ustalenia zasad planowania i wykonywania budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego w układzie zadaniowym.
Załącznik do załącznika nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

2017

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
5/2017 2017-12-18 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych realizowanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
4/2017 2017-08-31 powołania Komisji do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wskazanymi przez starostów na stanowiska państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w województwie pomorskim.
3/2017 2016-08-09 zmiany Zarządzenia Nr 3/2016 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych realizowanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
(Załącznik Nr 1 - Instrukcja w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych realizowanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego)
2/2017 2017-07-17 sprawie ustalenia Planu Zarządzania Kryzysowego Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Pomorskiego
Załącznik (Plan zarządzania kryzysowego PIS woj. pomorskiego)

 

2016

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
4/2016 2016-07-06 zmiany Zarządzenia Nr 3/2016 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych realizowanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
2/2016 2016-04-05 instrukcji pobierania próbek wody

 

2015

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
2/2015 2015-07-03 powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz gotowości do działania w zagrożeniach sanitarnych w województwie pomorskim.

 

Rok 2014 i 2013

Brak obowiązujących zarządzeń

 

2012

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
10/2012 2012-12-18 realizacji badań laboratoryjnych i pomiarów w Zintegrowanym Systemie na terenie województwa pomorskiego

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się