2014-09-30

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

  1. rejestr skarg i wniosków;
  2. rejestr aktów prawnych Dyrektora Stacji;
  3. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;
  4. rejestr prowadzonych spraw sądowych;
  5. rejestr prowadzonych postępowań w sprawach zamówień publicznych

 

REJESTR UMÓW

Lp.

Przedmiot umowy

Wykonawca umowy

Treść umowy

Data zawarcia umowy

Okres obowiązywania umowy

Numer umowy

1

Gaz

PGNiG

Umowa na dostarczenie gazu

26.02.1990

Czas nieoznaczony

1348/EH/BR-1/90/IN

2

Energia elektryczna – budynek Hoene-Wrońskiego 5

Energa

Umowa na dostarczenie energii elektrycznej

06.10.2004

Czas nieoznaczony

3070

Energia elektryczna – budynek Dębinki 4

Energa

Umowa na dostarczenie energii elektrycznej

05.01.1998

Czas nieoznaczony

B/10423/98

Energia elektryczna – budynek M. Curie-Skłodowskiej 1

Energa

Umowa na dostarczenie energii elektrycznej

05.01.1998

Czas nieoznaczony

B/10422/98

3

Energia cieplna

GPEC

Umowa na dostarczenie energii cieplnej

16.01.2018

31.12.2018

0031/2018//USC

4

Woda i kanalizacja

Saur Neptun Gdańsk

Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

05.10.2007

Czas nieoznaczony

000409/01

5

Przesyłki listowe

Poczta Polska S.A.

Umowa na dostarczanie przesyłek listowych

15.12.2006

31.12.2018

CUP/G/HH1/612/2006 (aneks nr 12)

6

Odpady medyczne

Medipal

Umowa na odbiór odpadów medycznych

18.12.2012

31.12.2018

1375 (aneks nr 5)

7

Paliwo

Lotos Paliwa Sp. z o.o.

Umowa na zakup paliw

05.01.2018

31.12.2018

 

8

Internet

CI TASK

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

01.12.2015

30.11.2018

258/2015

9

Serwer WWW

CI TASK

Umowa na utrzymywanie obsługi technicznej domeny

15.01.2010

Czas nieoznaczony

270/2010

10

Najem butli z gazami

Linde Gaz Sp. z o.o.

Umowa na najem butli
z gazami technicznymi

02.01.2018

31.12.2018

B/K/048618/G/GS/2018

11

Monitorowanie pojazdów

Supervisor

Umowa na pozycjonowanie
i monitorowanie pojazdów

02.01.2018

31.12.2018

2116/01/2018

12

API WEB

BioMerieux Sp. z o.o.

Umowa na udostępnianie oprogramowania Api Web

22.11.2017

21.11.2018

 

13

Usługi telekomunikacyjne

Polkomtel Sp. z o.o.

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

31.12.2017

Czas nieoznaczony

20-48/W/07

14

Serwis i przegląd systemów alarmowych

Telecom

Umowa na serwis i przegląd systemów alarmowych

03.01.2018

31.12.2018

1/T/2018

15

Naprawa i konserwacja autoklawów

Remo-Dent

Umowa na naprawę
i konserwację autoklawów

03.01.2018

31.12.2018

2/T/2018

16

Serwis i przegląd systemu ppoż. w budynku nr 3

Eltech

Umowa na serwis i przegląd systemu ppoż. w bud. nr 3

03.01.2018

31.12.2018

3/T/2018

17

Konserwacja wag laboratoryjnych

Zakład Naprawy Wag

Umowa na konserwację
i naprawę wag

3.01.2018

31.12.2018

4/T/2018

18

Serwis i przegląd wentylacji w budynku nr 3

Gradus

Umowa na serwis i przegląd wentylacji w bud. nr 3

3.01.2018

31.12.2018

5/T/2018

19

Płatności bezgotówkowe

Castorama Polska Sp. z o.o.

Umowa na płatności bezgotówkowe

22.03.2018

17.03.2019

 

20

Outsourcing Informatyczny

Marcel S.A.

Umowa na usługę outsourcingu informatycznego

27.12.2017

Czas nieoznaczony

 

21

Badanie próbek  w kierunku skażeń promieniotwórczych stront Sr-90

Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epiemiologiczna w Poznaniu

Jak w przedmiocie umowy- mleka 1 próbka, zboża 1 próbka, wody powierzchniowej 1 próbka

 

31.12.2018

1/HR/2018

22.

Badanie próbek środków spożywczych w kierunku zwartości izomerów trans kwasów tłuszczowych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Jak w przedmiocie umowy 4 próbki

03.01.2018

31.12.2018

LHŻ/C/3/2018

23.

Badanie próbek  środków spożywczych w kierunku oznaczania pozostałości pestycydów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Jak w przedmiocie umowy 45 próbek

żywności

31.01.2018

31.12.2018

40/2018

24.

Badanie próbek  środków spożywczych w kierunku oznaczania  pozostałości pestycydów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Jak w przedmiocie umowy 24 próbki żywności

25.01.2018

31.12.2018

LAB-ZZ.9052.1.8.2018

25.

Badanie próbek środków spożywczych w kierunku wykrywania Escherichia coli produkujących toksyny Shiga (STEC):  0157, 026, 0111, 01103, ,0145, 0104:H4.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Jak w przedmiocie umowy 65 próbek żywności

08.02.2018

31.12.2018

OBŻ/M/02/2018

26.

Badanie próbek środków spożywczych w kierunku pozostałości pestycydów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Jak w przedmiocie umowy 50 próbek żywności

22.01.2018

31.12.2018

DPA.2141.69.2018

27.

Badanie próbek  środków spożywczych  w kierunku  oznaczania zawartości GMO; akryloamidu oraz histaminy

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Jak w przedmiocie umowy 34 próbki żywności, w tym

15 próbek  - GMO; 11 próbek - akryloamid oraz 4 próbki - histamina.

21.02.2018

31.12.2018

17/GMO/2018

28.

Badanie próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w kierunku oznaczenia migracji bisfenolu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Jak w przedmiocie aneksu do umowy – 10 próbek materiałów i wyrobów

23.03.2018

31.12.2018

Anek nr 1 do umowy  nr 17/GMO/2018

29.

Badanie próbek środków spożywczych w kierunku obecności glutenu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Jak w przedmiocie umowy – 25 próbek żywności

21.02.2018

31.12.2018

LHŻ/BC/2/2018

30.

Badanie próbek środków spożywczych w kierunku 3-MCPD i estrów oraz w kierunku zawartości oleju mineralnego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

Ja w przedmiocie umowy – 24 próbki w tym 15 próbek w kierunku 3-MCPD i estrów  i 9 próbek w kierunku  zawartości oleju mineralnego

02.03.2018

31.12.2018

Nr 17/DL/18

31.

Badanie próbek środków spożywczych w kierunku GMO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie –

Jak w przedmiocie umowy – 6 próbek  żywności

20.02.2018

31.12.2018

RLBŻGM.9052.3.3.2018

32.

Badanie próbek środków spożywczych w kierunku napromieniania

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Rzeszowie  

Jak w przedmiocie umowy – 1 próbka żywności

08.03.2018

31.12.2018

OLR.LPPS.9052.3.11.2018

33.

Badanie próbek środków spożywczych w kierunku napromieniania

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Jak w przedmiocie umowy – 18 próbek żywności

01.02.2018

31.12.2018

DPA.2141.58.2018

34.

Badanie próbek środków spożywczych w kierunku  obecności Norowirusów i WZW typu A

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Jak w przedmiocie umowy - 10 próbek żywności

12.03.2018

31.12.2018

WSSE/L/21/5/LEM/2018

35.

Badanie próbek środków spożywczych w kierunku oznaczania zawartości 3-MCPD

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Jak w przedmiocie umowy – 6 próbek żywności

26.02.2018

31.12.2018

OBŻ/CH/01/2018

36.

Badanie próbek żywności w kierunku furanu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Jak w przedmiocie umowy – 16 próbek żywności

10.04.2018

31.12.2018

WSSE/L/21/LHŻ/2018

37

Zakup programu komputerowego „Fakt”SQL JPK- Faktury i rejestry VAT na potrzeby JPK

Waldemar Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „GRAVIS” Usługi Informatyczno- Księgowe

 

Jak w przedmiocie umowy

23.01.2017

Na czas nieokreślony

 

38

Informatyczny nadzór autorski nad oprogramowaniem firmy Gravis- Usługi Informatyczno-Księgowe

Waldemar Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „GRAVIS” Usługi Informatyczno- Księgowe

Nadzór informatyczny  oraz udzielenie licencji nad niżej wymienionymi  systemami : finansowo – księgowymi, rejestrem dochodów budżetowych, zaangażowaniem , środki trwałe, magazyn, pożyczki mieszkaniowe, faktury  i rejestry VAT

01.03.2017

31.12.2017 automatycznie przedłużona na kolejne lata

 

39

Nadzór informatyczny nad systemami firmy Pracownia Informatyczna „GRAVIS”S.C.

Pracownia Informatyczna „GRAVIS” S.C. M.Szymula i Spółka

Nadzór informatyczny Płace i Analiza budżetu zadaniowego

09.01.2018

31.12.2018

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się