2014-09-30

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

  1. rejestr skarg i wniosków;
  2. rejestr aktów prawnych Dyrektora Stacji;
  3. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;
  4. rejestr prowadzonych spraw sądowych;
  5. rejestr prowadzonych postępowań w sprawach zamówień publicznych

 

REJESTR UMÓW

Lp.

 

Przedmiot umowy

Wykonawca umowy

Wartość

umowy

Treść umowy

Data zawarcia umowy

Okres obowiązywania umowy

Numer umowy

1

Gaz

PGNiG, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 41/43

 

Umowa na dostarczenie gazu

26.02.1990

Czas nieoznaczony

1348/EH/BR-1/90/IN

2

Energia elektryczna – budynek Hoene-Wrońskiego 5

Energa Obrót S.A., 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472

 

Umowa na dostarczenie energii elektrycznej

06.10.2004

Czas nieoznaczony

3070

Energia elektryczna – budynek Dębinki 4

Energa Obrót S.A., 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472

 

Umowa na dostarczenie energii elektrycznej

05.01.1998

Czas nieoznaczony

B/10423/98

Energia elektryczna – budynek M. Curie-Skłodowskiej 1

Energa Obrót S.A., 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472

 

Umowa na dostarczenie energii elektrycznej

05.01.1998

Czas nieoznaczony

B/10422/98

3

Energia cieplna

GPEC, 80-435 Gdańsk, ul. Biała 1b

 

Umowa na dostarczenie energii cieplnej

11.01.2019

31.12.2019

0006/2019//USC

4

Woda i kanalizacja

Saur Neptun Gdańsk, ul. Wałowa 46

 

Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

05.10.2007

Czas nieoznaczony

000409/01

5

Przesyłki listowe

Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8

 

Umowa na dostarczanie przesyłek listowych

15.12.2006

31.12.2019

CUP/G/HH1/612/2006 (aneks nr 13)

6

Odpady medyczne

Medipal, Gdynia, ul. Bł. Królowej Jadwigi 27

 

Umowa na odbiór odpadów medycznych

18.12.2012

31.12.2019

1375 (aneks nr 6)

7

Paliwo

Lotos Paliwa Sp. z o.o., 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135

 

Umowa na zakup paliw

11.01.2019

31.12.2019

 

8

Internet

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademii Sieci Komputerowej, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

 

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

01.12.2018

30.11.2021

258/2018

9

Serwer WWW

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademii Sieci Komputerowej, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

 

Umowa na utrzymywanie obsługi technicznej domeny

15.01.2010

Czas nieoznaczony

270/2010

10

Najem butli z gazami technicznymi

Linde Gaz Sp. z o.o., 31-864 Kraków, ul. Życzkowskiego 17

 

Umowa na najem butli
z gazami technicznymi

02.01.2019

31.12.2018

B/K/043043/G/GS/2019

11

Monitorowanie pojazdów

Supervisor, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 26

 

Umowa na pozycjonowanie
i monitorowanie pojazdów

02.01.2019

31.12.2019

2417/01/2019

12

API WEB

BioMerieux Sp. z o.o., 01-518 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 9

 

 

Umowa na udostępnianie oprogramowania Api Web

22.11.2018

21.11.2019

 

13

Telefony komórkowe

Polkomtel Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

 

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

31.12.2007

Czas nieoznaczony

20-48/W/07

14

Serwis i przegląd systemów alarmowych

Zakład Usług Teletechnicznych Jerzy Gągol, 80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Opałowa 3

 

Umowa na serwis i przegląd systemów alarmowych

02.01.2019

31.12.2019

1/T/2019

15

Naprawa i konserwacja autoklawów

Remo-Dent Dorota Żuk-Żukowska, 83-010 Jagatowo, ul. Wspólna 10

 

Umowa na naprawę
i konserwację autoklawów

02.01.2019

31.12.2019

2/T/2019

16

Serwis i przegląd systemu ppoż. w budynku nr 3

Eltech Marek Sójka, 80-809 Gdańsk, ul. Lipowicza 32

 

Umowa na serwis i przegląd systemu ppoż. w bud. nr 3

02.01.2019

31.12.2019

3/T/2019

17

Konserwacja wag laboratoryjnych

Teresa Willamowicz Naprawa Wag Analitycznych i Precyzyjnych, 81-661 Gdynia, ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców 1/52

 

Umowa na konserwację
i naprawę wag

2.01.2019

31.12.2019

4/T/2019

18

Serwis i przegląd wentylacji w budynku nr 3

Gradus Andrzej Kowalik, 80-393 Gdańsk, yl. Krynicka 1

 

Umowa na serwis i przegląd wentylacji w bud. nr 3

2.01.2019

31.12.2019

5/T/2019

19

Konserwacja i naprawa ppoż w bud. 4

JANROM Roman Pawłowski, 80-180 Gdańsk, ul. Brylantowa 2-3

 

Umowa na konserwację i naprawę okna i drzwi ppoż oraz system oddymiania i automatycznej sygnalizacji pożaru w bud. Nr 4

2.01.2019

31.12.2019

6/T/2019

20

Płatności bezgotówkowe

Castorama Polska Sp. z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78

 

Porozumienie w sprawie realizacji płatności bezgotówkowo

22.03.2018

17.03.2019

 

21

Outsourcing Informatyczny

Marcel S.A., 05-220 Zielonka, ul. Wyszyńskiego 11

 

Umowa na usługę outsourcingu informatycznego

27.12.2017

Czas nieoznaczony

 

22

Multisport

Benefit Systems S.A., 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

 

Umowa o świadczenie usług „Multisport”

9.08.2018

28.02.2019

 

23

Telefony stacjonarne i internet

NETIA S.A., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

 

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

5.10.2018

4.10.2020

6000/18/PNA/0015

24

Serwis centrali telefonicznej

PROAMTEL Arkadiusz Młynarczyk, 80-034 Gdańsk, ul. Dąbrówki 41

 

Umowa serwisowa

29.10.2018

31.10.2019

16/G/10/2018/0

25

Terminal płatniczy

eService Sp. z o.o., 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

 

Umowa najmu terminala płatniczego

31.10.2018

30.10.2020

 

26

Prowizje bankowe

PKO S.A., 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15; eService

 

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

31.10.2018

30.10.2020

 

27

Nadzór nad oprogramowaniem księgowym

GRAVIS Usługi Informatyczno-Księgowe, Gdańsk, ul. Wrześniowa 20

 

Umowa o informatyczny nadzór autorski nad oprogramowaniem

1.03.2017

31.12.2017

 

28

Najem kontenera

Balticon S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

 

Umowa najmu kontenera chłodnicznego

18.02.2019

17.02.2020

 

29

Najem powierzchni

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

 

Umowa najmu pomieszczeń biurowych

25.02.2019

31.12.2020

 

30

Badanie próbek w zakresie zawartości izotopu strontu SR-90

Wojewódzka Stacja-Sanitarno-  Epidemiologiczna w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

 

Umowa na wykonanie pomiaru  zawartości strontu SR-90 w próbkach

06-05-2019

31-12-2019

1/HR/2019

31

Annex ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub Licence Agreement

Polskie Centrum Akredytacji

 

stosowanie symboli akredytacyjnych

2006-05-15

czas nieokreślony

 

32

Kontrakt Nr AB 562
 

Polskie Centrum Akredytacji

 

Ustalenie zasad współpracy stron wynikający z udzielonej akredytacji.

2013-11-05

czas nieokreślony

 

33

Potwierdzenie prawidłowości określania serotypów pałeczek Salmonella

NIZP PZH Warszawa

 

Udział w programie potwierdzenia prawidłowości określania serotypów pałeczek Salmonella

2018-06-05

czas nieokreślony

A-AE-U-14/3/2018 (11)

34

Informatyczny system wspomagania i zarządzania w laboratorium

MARCEL S. A. z siedzibą w Zielonce k/Warszawy

05-220 Zielonka

ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11

 

Umowa serwisowa

(związana z użytkowaniem informatycznego systemu wspomagania zarządzania w laboratorium)

2019-04-05

2019-04-05 ÷ 2019-12-31

-

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..