2014-09-30

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

  1. rejestr skarg i wniosków;
  2. rejestr aktów prawnych Dyrektora Stacji;
  3. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;
  4. rejestr prowadzonych spraw sądowych;
  5. rejestr prowadzonych postępowań w sprawach zamówień publicznych

 

REJESTR UMÓW

Lp.

 

Przedmiot umowy

Wykonawca umowy

Wartość

umowy

Treść umowy

Data zawarcia umowy

Okres obowiązywania umowy

Numer umowy

1

Gaz

PGNiG, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 41/43

 

Umowa na dostarczenie gazu

26.02.1990

Czas nieoznaczony

1348/EH/BR-1/90/IN

2

Energia elektryczna – budynek Hoene-Wrońskiego 5

Energa Obrót S.A., 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472

 

Umowa na dostarczenie energii elektrycznej

06.10.2004

Czas nieoznaczony

3070

Energia elektryczna – budynek Dębinki 4

Energa Obrót S.A., 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472

 

Umowa na dostarczenie energii elektrycznej

05.01.1998

Czas nieoznaczony

B/10423/98

Energia elektryczna – budynek M. Curie-Skłodowskiej 1

Energa Obrót S.A., 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472

 

Umowa na dostarczenie energii elektrycznej

05.01.1998

Czas nieoznaczony

B/10422/98

3

Energia cieplna

GPEC, 80-435 Gdańsk, ul. Biała 1b

 

Umowa na dostarczenie energii cieplnej

11.01.2019

31.12.2019

0006/2019//USC

4

Woda i kanalizacja

Saur Neptun Gdańsk, ul. Wałowa 46

 

Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

05.10.2007

Czas nieoznaczony

000409/01

5

Przesyłki listowe

Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8

 

Umowa na dostarczanie przesyłek listowych

15.12.2006

31.12.2019

CUP/G/HH1/612/2006 (aneks nr 13)

6

Odpady medyczne

Medipal, Gdynia, ul. Bł. Królowej Jadwigi 27

 

Umowa na odbiór odpadów medycznych

18.12.2012

31.12.2019

1375 (aneks nr 6)

7

Paliwo

Lotos Paliwa Sp. z o.o., 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135

 

Umowa na zakup paliw

11.01.2019

31.12.2019

 

8

Internet

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademii Sieci Komputerowej, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

 

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

01.12.2018

30.11.2021

258/2018

9

Serwer WWW

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademii Sieci Komputerowej, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

 

Umowa na utrzymywanie obsługi technicznej domeny

15.01.2010

Czas nieoznaczony

270/2010

10

Najem butli z gazami technicznymi

Linde Gaz Sp. z o.o., 31-864 Kraków, ul. Życzkowskiego 17

 

Umowa na najem butli
z gazami technicznymi

02.01.2019

31.12.2018

B/K/043043/G/GS/2019

11

Monitorowanie pojazdów

Supervisor, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 26

 

Umowa na pozycjonowanie
i monitorowanie pojazdów

02.01.2019

31.12.2019

2417/01/2019

12

API WEB

BioMerieux Sp. z o.o., 01-518 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 9

 

 

Umowa na udostępnianie oprogramowania Api Web

22.11.2018

21.11.2019

 

13

Telefony komórkowe

Polkomtel Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

 

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

31.12.2007

Czas nieoznaczony

20-48/W/07

14

Serwis i przegląd systemów alarmowych

Zakład Usług Teletechnicznych Jerzy Gągol, 80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Opałowa 3

 

Umowa na serwis i przegląd systemów alarmowych

02.01.2019

31.12.2019

1/T/2019

15

Naprawa i konserwacja autoklawów

Remo-Dent Dorota Żuk-Żukowska, 83-010 Jagatowo, ul. Wspólna 10

 

Umowa na naprawę
i konserwację autoklawów

02.01.2019

31.12.2019

2/T/2019

16

Serwis i przegląd systemu ppoż. w budynku nr 3

Eltech Marek Sójka, 80-809 Gdańsk, ul. Lipowicza 32

 

Umowa na serwis i przegląd systemu ppoż. w bud. nr 3

02.01.2019

31.12.2019

3/T/2019

17

Konserwacja wag laboratoryjnych

Teresa Willamowicz Naprawa Wag Analitycznych i Precyzyjnych, 81-661 Gdynia, ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców 1/52

 

Umowa na konserwację
i naprawę wag

2.01.2019

31.12.2019

4/T/2019

18

Serwis i przegląd wentylacji w budynku nr 3

Gradus Andrzej Kowalik, 80-393 Gdańsk, yl. Krynicka 1

 

Umowa na serwis i przegląd wentylacji w bud. nr 3

2.01.2019

31.12.2019

5/T/2019

19

Konserwacja i naprawa ppoż w bud. 4

JANROM Roman Pawłowski, 80-180 Gdańsk, ul. Brylantowa 2-3

 

Umowa na konserwację i naprawę okna i drzwi ppoż oraz system oddymiania i automatycznej sygnalizacji pożaru w bud. Nr 4

2.01.2019

31.12.2019

6/T/2019

20

Płatności bezgotówkowe

Castorama Polska Sp. z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 78

 

Porozumienie w sprawie realizacji płatności bezgotówkowo

22.03.2018

17.03.2019

 

21

Outsourcing Informatyczny

Marcel S.A., 05-220 Zielonka, ul. Wyszyńskiego 11

 

Umowa na usługę outsourcingu informatycznego

27.12.2017

Czas nieoznaczony

 

22

Multisport

Benefit Systems S.A., 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

 

Umowa o świadczenie usług „Multisport”

9.08.2018

28.02.2019

 

23

Telefony stacjonarne i internet

NETIA S.A., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

 

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

5.10.2018

4.10.2020

6000/18/PNA/0015

24

Serwis centrali telefonicznej

PROAMTEL Arkadiusz Młynarczyk, 80-034 Gdańsk, ul. Dąbrówki 41

 

Umowa serwisowa

29.10.2018

31.10.2019

16/G/10/2018/0

25

Terminal płatniczy

eService Sp. z o.o., 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

 

Umowa najmu terminala płatniczego

31.10.2018

30.10.2020

 

26

Prowizje bankowe

PKO S.A., 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15; eService

 

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

31.10.2018

30.10.2020

 

27

Nadzór nad oprogramowaniem księgowym

GRAVIS Usługi Informatyczno-Księgowe, Gdańsk, ul. Wrześniowa 20

 

Umowa o informatyczny nadzór autorski nad oprogramowaniem

1.03.2017

31.12.2017

 

28

Najem kontenera

Balticon S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

 

Umowa najmu kontenera chłodnicznego

18.02.2019

17.02.2020

 

29

Najem powierzchni

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

 

Umowa najmu pomieszczeń biurowych

25.02.2019

31.12.2020

 

30

Badanie próbek w zakresie zawartości izotopu strontu SR-90

Wojewódzka Stacja-Sanitarno-  Epidemiologiczna w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

 

Umowa na wykonanie pomiaru  zawartości strontu SR-90 w próbkach

06-05-2019

31-12-2019

1/HR/2019

31

Annex ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub Licence Agreement

Polskie Centrum Akredytacji

 

stosowanie symboli akredytacyjnych

2006-05-15

czas nieokreślony

 

32

Kontrakt Nr AB 562
 

Polskie Centrum Akredytacji

 

Ustalenie zasad współpracy stron wynikający z udzielonej akredytacji.

2013-11-05

czas nieokreślony

 

33

Potwierdzenie prawidłowości określania serotypów pałeczek Salmonella

NIZP PZH Warszawa

 

Udział w programie potwierdzenia prawidłowości określania serotypów pałeczek Salmonella

2018-06-05

czas nieokreślony

A-AE-U-14/3/2018 (11)

34

Informatyczny system wspomagania i zarządzania w laboratorium

MARCEL S. A. z siedzibą w Zielonce k/Warszawy

05-220 Zielonka

ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11

 

Umowa serwisowa

(związana z użytkowaniem informatycznego systemu wspomagania zarządzania w laboratorium)

2019-04-05

2019-04-05 ÷ 2019-12-31

-

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się